Повідомлення про проведення загальних зборів 12.04.2021р.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів « 12 » квітня 2021 р. ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВАВТОТРАНССЕРВІС" (далі – АТ «Київавтотранссервіс»)

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 05.03.2021, загальна кількість акцій Товариства складає 6000 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 6000 штук простих іменних акцій (що становить 100% від загальної кількості).

 

Переглянути "Повідомлення про проведення загальних зборів 12.04.2021." - Завантажити документ

"Кваліфікований електронний підпис"

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВАВТОТРАНССЕРВІС" (далі – АТ «Київавтотранссервіс»), призначених на « 12 » квітня 2021 р. Розміщено 09.04.2021 р.

На виконання п.4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» надаємо інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВАВТОТРАНССЕРВІС" (далі – АТ «Київавтотранссервіс»), які призначені на "12" квітня 2021 року:

Станом на "06" квітня 2021 р. – на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ «Київавтотранссервіс»:

- загальна кількість простих іменних акцій АТ «Київавтотранссервіс» складає 6000 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства; - загальна кількість голосуючих акцій АТ «Київавтотранссервіс» складає 6000 голосуючих акцій Товариства.

 

Переглянути "Переглянути інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій. " - Завантажити документ

"Кваліфікований електронний підпис"

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПРОСТУВАННЯ регулярної річної інформації за 2020 рік, розкритої в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВАВТОТРАНССЕРВІС» (скорочене найменування – АТ «КИЇВАВТОТРАНССЕРВІС») (код за ЄДРПОУ 16479973) повідомляє про спростування регулярної річної інформації АТ «КИЇВАВТОТРАНССЕРВІС» за 2020 рік, що була оприлюднена 20.04.2021 року в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подана до Комісії, (далі - Спростування). В регулярній річній інформації товариства за 2020 рік була відображена помилкова інформація щодо дати загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента, а саме: 12.04.2019. Помилка сталася через технічний збій програмного забезпечення. Факт оприлюднення такої недостовірної Інформації АТ «КИЇВАВТОТРАНССЕРВІС» виявило 26.04.2021 року. Повідомлення про таке Спростування розміщене на власному веб-сайті АТ «КИЇВАВТОТРАНССЕРВІС» та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку .

Виправлена регулярна річна інформація Емітента за звітній 2020 рік надсилається до НКЦПФР та разом із спростуванням розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2021.

Регулярна річна інформації АТ «КИЇВАВТОТРАНССЕРВІС» за 2020 рік розкрита на власному веб-сайті товариства без помилок.

Переглянути "Переглянути ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПРОСТУВАННЯ " - Завантажити документ

"Кваліфікований електронний підпис"